info@gispro.bg +359 52 601 243

ГИС за ИПГВР - Лом

Проекти - ГИС Системи

Име
ГИС за ИПГВР - Лом
Категория
ГИС Системи
Начало
Край
Технология
Flex 4.5
ArcGIS 10.1
Action Script 3.0
Ключови акценти
Географска информационна система за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Лом
ГИС за ИПГВР - Лом