info@gispro.bg +359 52 601 243

ГИС - Кнежа

Проекти - ГИС Системи

Име
ГИС - Кнежа
Категория
ГИС Системи
Начало
14-03-2013
Край
14-05-2013
Технология
Flex 4.5
ArcGIS 10.1
Action Script 3.0
Ключови акценти
Географска информационна система на община Кнежа, съобразена със специфичните нужди на общината
ГИС - Кнежа

- изработване на цифров модел за релефа на, пътната и техническата инфраструктура на община Кнежа;
- изработване на цифров модел на техническа (подземна и надземна) инфраструктура на община Кнежа;
- изработване на цифров модел на пътната инфраструктура на община Кнежа;
- добавяне на слой кадастър и общинска собственост на територията на община Кнежа;
- изработване на слой за влезли в сила ПУП на територията на община Кнежа;
- изработване на слой регулация;
- изработване на слой административни адреси;
- изработване на слой влезли в сила устройствени планове на територията на община Кнежа;
- преоктиране и изработване на web-базирано динамично приложение с аналитичен модул;
- изработване на модул за културно-историческото наследство на територията на община Кнежа;
- изработване на модул за турустическите обекти на територията на община Кнежа;
- изработване на информационен портал, изработване на информационно-справочно web-базирано ГИС приложение за туристическите и бизнес обектите на територията на община Кнежа.