info@gispro.bg +359 52 601 243

ГИС - Мездра

Проекти - ГИС Системи

Име
ГИС - Мездра
Категория
ГИС Системи
Начало
Край
Технология
Flex 4.5
ArcGIS 10.1
Action Script 3.0
Ключови акценти
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Мездра, съобразена със специфичните нужди на общината
ГИС - Мездра