info@gispro.bg +359 52 601 243

ГИС - Община Плевен

Проекти - ГИС Системи

Име
ГИС - Община Плевен
Категория
ГИС Системи
Начало
Край
Технология
Flex 4.5
ArcGIS 10.1
Action Script 3.0
Ключови акценти
Географска информационна система на община Плевен, съобразена със специфичните нужди на общината
ГИС - Община Плевен