info@gispro.bg +359 52 601 243

ИПГВР - Лом

Проекти - Сайтове и приложения

Име
ИПГВР - Лом
Категория
Сайтове и приложения
Начало
Край
Технология
HTML 5/CSS 3
PHP 5/MySQL
JavaScript/jQuery
Ключови акценти
Сайт за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Лом
ИПГВР - Лом