info@gispro.bg +359 52 601 243

ИПГВР - Ямбол

Проекти - Сайтове и приложения

Име
ИПГВР - Ямбол
Категория
Сайтове и приложения
Начало
Край
Технология
HTML 5/CSS 3
PHP 5/MySQL
JavaScript/jQuery
Ключови акценти
Сайт за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол
ИПГВР - Ямбол