info@gispro.bg +359 52 601 243

Сайт за Мобисек

Проекти - Сайтове и приложения

Име
Сайт за Мобисек
Категория
Сайтове и приложения
Начало
01-01-2013
Край
01-05-2013
Технология
HTML 5/CSS 3
PHP 5/MySQL
JavaScript/jQuery
Ключови акценти
Сайт за проект на Мобилни Инициативи за Устойчиви Европейски Общности (Мобисек), съобразен със специфичните нужди на клиента
Сайт за Мобисек

По-голямата част от европейските граждани живеят в градска среда, като 60% живеят в градски райони с над 10,000 жители. Всички те живеят на едно и също място и използват една и съща инфраструктура за придвижване. Градската мобилност има 40%-ен дял от всички емисии CO2 в автомобилния транспорт и до 70%-ен дял от другите замърсители в транспорта.

Европейските градове все по-често се сблъскват с проблеми, причинени от транспорта и движението по пътищата. Въпросът за това как да се подобри мобилността, като в същото време се намаляват задръстванията, инцидентите и замърсяването е предизвикателство за всички по-големи градове в Европа. Задръстванията в ЕС често се намират в и около градските зони и семизчисляват на близо 100 млрд. евро, или 1% от БВП на ЕС годишно. Самите градове обикновено разполагат с най-добрите възможности да намерят правилните отговори на тези предизвикателства, отчитайки своите специфични особености.

Във връзка с приетата градска и европейска транспортна политика проект MOBISEC (Мобилни Инициативи за Устойчиви Европейски Общности) започна своята дейност през януари 2012 г., за да помогне на три европейски града - Мурсия (Испания), Олдъм (Великобритания) и Варна (България) да постигнат своите специфични цели за по-зелен и екологично чист градски транспорт.

Основните цели на проект MOBISEC са:

 • Насърчаване използването на велосипеда като основно транспортно средство, което може да предложи алтернатива на използването на определени превозни средства. По този начин последиците от използването на определени превозни средства ще бъде намален: задръствания, потребление на изкопаеми горива, замърсяване на въздуха, шум и използването на площи за пътища.
 • Гарантиране безопасността на потребителите на обществени пътища и най-вече велосипедисти и пешеходци. В момента, велосипеда е един от най-уязвимите транспортни средства. Един от ключовите фактори за насърчаване използването на велосипеди е, че потребителите могат да се чувстват в безопасност, когато го използват. Поради това, велосипедните алеи трябва да бъдат инфраструктурата с високо ниво на безопасност за всички потребители.
 • Интермодалност, стратегии за насърчаване съвместното използване на велосипед и други транспортни средства. Планирането на велосипедни алеи трябва да бъде в съответствие с цялата транспортна мрежа на града (автобусна, трамвайна) и с обществените места за паркиране в града.
 • Насърчаване на гражданското участие. Разработване и изпълнение на образователни програми за всички възрасти, с акцент върху предимствата на устойчивите модели за транспорт и влиянието им върху околната среда и човешкото здраве. При изпълнението на проекта ще бъдат организирани и проведени дейности за насърчаване участието на гражданите в процеса на проектиране посредством, срещи, форуми, интернет инструменти и др.
 • Проект MOBISEC ще акцентира върху безопасността на велосипедистите и пешеходците, тъй като те се считат за най-застрашените и уязвимите участници в движението. Иновативните мерки, които ще бъдат приложени, не само ще гарантират безопасността и сигурността на тези групи, но и ще привлекат повече хора към устойчиви начини на транспорт.
 • Проектът се изпълнява по програма “Дейности в областта на градската мобилност„ и е съфинансиран от Генерална дирекция "Транспорт и енергия“ на Европейската комисия. Продължителността му е 36 месеца.

Дизайн

 • Проектиране на "скелет" и подредба
 • Шаблони на отделните начална и вътрешни страници
 • Графични елементи

Програмиране

 • Интеграция на дизайна
 • Динамични връзки и програмиране
 • Изграждане на база данни
 • Галерия
 • Тестване и качване на сървър
 • Базова SEO оптимизация
 • CMS - административен панел за управление на съдържанието