info@gispro.bg +359 52 601 243

ИПГВР - Белоградчик

Проекти - Устройствени

Име
ИПГВР - Белоградчик
Категория
Устройствени
Начало
Край
Технология
ArcGIS 10.1
Ключови акценти
Интергриран план за градско възстановяване и развитие на община Белоградчик
ИПГВР - Белоградчик