Събития

  • През месец октомври 2014г. се проведе социологическо проучване сред населението на гр. Белоградчик с цел проучване за проблеми и потенциални възможности за развитие на града.

    През месец октомври 2014г. се проведе социологическо проучване сред населението на гр. Белоградчик с цел проучване за проблеми и потенциални възможности за развитие на града.

    Основен принцип при разработването на ИПГВР на гр. Белоградчик е свързан със създаването на необходимите условия за ангажиране на всички заинтересовани страни в процеса на планиране, осигуряване на високо ниво на публичност и прозрачност при разработване на плана.
    03.11.2014